Az alapítás története


Támogatóink:

A Politikai Elítéltek Közössége (a továbbiakban PEK) az 1945-1956 között magyar bíróságok által elítélt politikai foglyok közössége.
Olyan önkéntes, pártpolitikától mentes társulás, melynek alapjait azok a közösen – ma már szinte hihetetlenül embertelen és kegyetlen körülmények között – eltöltött börtönévek képezik, amikor a külvilágtól, családtól való teljes elzártság miatti egymásra utaltság alakította ki a bajtársi, közösségi szellemet.
Az 1945 – 56. közötti magyar Politikai Elítéltek Közösségének megalakulása.
Az életben maradt politikai elítéltek jelentős része szoros baráti kapcsolatot tartott fenn.
A bajtársi találkozásokat, megbeszéléseket tett követte és 1991. július 2-án a PEK alakuló ülést tartott. Dr. Németh Árpád, Dr. Fülei Szántó Endre, Petrusz Tibor, Esztergár Pál v. Horváth Lajos, Kovács Ferenc, Vargha Lajos, Sunderlik Imre v. Fehérváry Istvánt választották meg a szervezet elnökévé.

CÉLOK:
• Az 56-os forradalom előtti nemzeti ellenállás résztvevőinek szervezett összefogása.
• A PEK tagjainak és hozzátartozóinak segítése.
• Mártírjaink temetkezési helyének rendezése, a kivégzettek emlékművének felállítása, emléktáblák elhelyezése börtönök falán stb..
• 1945-56. közötti kommunista diktatúra időszakáról hiteles dokumentumok és információk gyűjtése, feldolgozása, publikálása.
• MEMENTO emlékmű megalkotása.
• Szociális alap létrehozása.

Az első közgyűlés és bajtársi találkozó 1991. augusztus 12-én volt.
Az elnökség névsora:
Elnök: vitéz Fehérváry István
Társelnök: Dr. Füley Szántó Endre
Ügyvezető alelnök: Esztergár Pál
Főtitkár: Petrusz Tibor
Jogi képviselők: Dr.Bánschák Ágoston, Dr. Dobovics Miklós
Gazdasági vezető: Dr. Thurányi Ferenc
Ellenőrök: Toldi Szabó Gézáné, Kőrösmezey Miklós.
Megalakult az Ügyvezető Tanács:

Ügyvezető Tanács tagjai:
– koszorúzás – koszorúzás Darvas István, Dr. Dobovics Miklós, Domján Lajos László,
Esztergár Pál, v. Fehérváry István, Dr. Fülei Szántó Endre,
Harczos Márta, v. Horváth Lajos, Kovács Ferenc,
Kőrösmezey Miklós, Lengyel Endre, Márkus László,
Mirkovics Margit, Dr. Németh Árpád, Petrusz Tibor, Sárdy György,
Sunderlik Imre, Dr. Szedlák Tibor, Dr.Thurányi Ferenc,
Toldi Szabó Gézáné, Vargha Lajos, Vaikó Györgyné, Vass Teréz.

Külhoni képviselők tagjai:
v. Fehérváry István, Hefty Frigyes, Haverland Attila (USA),
Agg Miklós, Sárközy Bertalan, Dlabács Gyula (Kanada),
Erdey Sándor, Csaszkóczy Emil (Németország),
Kovách László, Martsa Sándor, Szabó István (Ausztria),
Alföldi László, Dr. Luka László (Svájc), Hatváry Hugó (Hollandia),
Szentkereszty Erzsébet, Sulyánszky Jenő (Franciaország),
Gorka Pál, Lontai Róbert, Szakály János (Anglia),
Eichardt Sándor, Papp Iván (Svédország).

MEGVALÓSÍTÁS: 1992. tagfelvételi kérelem 1078 fő
• Az ÉRTESÍTŐ (a PEK első újsága) megjelenése
• Memento Alapítvány létesítése
• Csolnok emléktábla avatás a rabbányászok, az utolsó magyar "gulág" színhelyén 1992. Terv. a rabbánya helyszínének bemutatás maketten
• 1993. Tatabánya XIV es akna (emléktábla)
• 1994. Hősök és Mártírok napja, megemlékezés a Hősök napjáról (1945. után, hasonlóan más nemzeti ünnepünkhöz törölték az ünnepek sorából)
• Új köztemető 298-as parcella megáldása és felavatása. 1994. augusztus 12.
• 1996. július 1. koszorúzás és emléktábla avatás a Bartók Béla úti Kat-Pol.-nál.
• Az Értesítő következő száma a 20. VIRRASZTÓ címen jelenik meg.
• Megjelent Raffay Ernő. Magyar Tragédia, Trianon című könyve, melyből a Politikai Elítéltek Közössége 5o darabot vásárolt, és szétküldött az iskoláknak.
• 1997. január 25-én "Borsodi vértanúk emlékművét" avattuk Tardon.
• Emléktábla avatás a váci börtön falán.
• Vác a börtön falán emléktábla leleplezése 1997. október 27. Titokban kis irodalmi kört hoztak létre a börtönben Füveskert néven: Gérecz Attila, Kárpáti Kamill, Tóth Bálint, Béri Géza, Tollas Tíbor és mások.
• MEMENTO emlékmű (Péterfy László alkotása) avatása, megkoszorúzása
• Az emlékmű feliratai: A homlokzaton: Memento 1945 – 56 "A hazáért éltek haltak"
• A Duna felöli oldalon: Hirdesse az Emlékmű az 1945-56 között kivégzett és mártírhalált halt magyar hazafiak emlékét, akik a II. világháború után ellenálltak az idegen hatalom árnyékában uralomra került diktatúrának. 1998. június 26. Az emlékművön 4oo mártírhalált halt társunk neve szerepel.
• Emléktábla avatás a Gyűjtőfogház kisfogházában.
• Márianosztra börtönfal emléktábla avatás 2oo1. augusztus 15.
• Közösségünk 2oo3. őszén pályázati felhívást tett közzé középiskolások részére "Jelenünk és jövőnk Európában" címmel. Számos igen értékes esszé érkezett, melyek egy részét a Virrasztóban közreadtuk.
• Nagybarca, Tollas Tibor múzeum avatása 2000. október 21.
• Új köztemető 298-as parcellába 996 kopjafa készült 2001-ben.
• 2OO1. november 1-én váci rabtemető felszentelése.
• Gérecz Attila verses kötetének kiadása. Emléktábla avatás a Kölcsey gimnázium udvarán. A megemlékezést tartja Kárpáti Kamill és Tóth Bálint költő rabtársak.
• Könyvtáravatás, Nagybarcán (Tollas Tibor).
• Miskolc: Egyházi gimnáziumi tanulók részére élő történelem órát tartottak elítélt bajtársaink.
• v. Fehérváry István, Dr. Nyírfás Dezső, v Halász Árpád, Dr. Ernst Ervin v. Kövesd Ferenc.
• 2009. szeptember 24-én a Zrínyi Miklós Egyemen 10 fő PEK tag kapott vasdiplomát.
• SZORAKÉSZ, PEK, Recski szövetség és a Fidelitas szövetséget kötött. 2012. november 25-én a Hadtörténeti Intézetben.
• Emléktábla avatás a Benczúr u. 27-ben, a Politikai Elítéltek Közössége szervezetének, az 1956-os forradalom alatti székhelyén.
A PEK elnökségi tagjai:
Elnök: Szelekovszky Ernő
Üt tagok: Dr. Bod Magdolna
Eichardt Sándor
Dr. Ernst Ervin
Sárossy Gyula

Főtitkár: Szelekovszkyné Csendes Mária